Rioolstank? H2S rioolgas is wat u ruikt. Veilig werken in kruipruimte is vereist!

De boer, de zoon en de zwager laten het leven in een gierput. Hoe vaak hoor je dat nog?

Jaarlijks staat er weer zo’n berichtje in de krant; “Boer, zoon en zwager overlijden in mestput of giertank”

Deze ongevallen zijn allemaal veroorzaakt door het gevaarlijke goedje H2S. H2S is een kleurloos gas dat bij lage concentraties naar rotte eieren ruikt. Het ontstaat door rotting van organische resten. Het gas werkt in op het centrale zenuwstelsel en kan bij hoge concentraties direct dodelijk zijn. Poep is niets anders dan gier. werken in kruipruimte is net zo gevaarlijk als de boeren gierkelder

Concentraties H2S rioolgas in een riool dodelijk?

Nee, hoogstwaarschijnlijk niet. Maar omdat het reukloos en kleurloos is, meten we toch de luchtkwaliteit met een 4 gassen meter. Dat houdt in dat we de luchtkwaliteit op 4 punten meten:

 1. CO2 (is er voldoende zuurstof aanwezig?)
 2. LEL (explosiegevaar)
 3. H2S (rioolgas)
 4. CO (Koolstofmonoxide)
Camera Inspectie - Smit Riooltechniek

Dus met deze meting is veilig werken in een kruipruimte of besloten ruimte wel veilig?

Met het meten op deze 4 gassen, hebben we maar een klein deel uitgesloten. Het riool is de grootste afvalbak ter wereld. Medicijnen, drugs, chemische stoffen, radioactief afval. Alles wat er in past, gaat er door heen. De meeste van deze stoffen zijn niet te meten. H2S rioolgas, zuurstof, CO en LEL zijn maar een piepklein onderdeel van veilig werken in een besloten kruipruimte.

Lees meer over rioolgas en rioolstank onderzoek. Klik hier!

Ziektekiemen en virussen

Als werkgever kan je je mensen niet verplicht laten inenten. Toch is dit wel iets wat we adviseren en vergoeden. Het is belangrijk dat we in ieder geval gedaan hebben wat we konden als het gaat om uitsluiten van risico’s.

Drugsafval

Chemische stoffen, bijvoorbeeld van een drugslab, zijn ook onzichtbaar. Om de risico’s te beperken gebruiken wij vloeistofdichte waadpakken en rubberen handschoenen en mondkapjes.

Overige gassen

Om de mannen in de besloten ruimte het werken zo werkbaar mogelijk te maken, plaatsen wij een ventilatiesysteem in het kruipluik om frisse buitenlucht aan te voeren. Zo hopen we onbekende en niet meetbare gassen verder te vermengen.

Dus dan zijn alle risico’s ingedekt?

Zeker niet. Van te voren worden de risico’s voor veilig werken in kruipruimte in kaart gebracht:

 • Is er sprake van een verhoogt risico m.b.t. gassen?
 • Kan er sprake zijn van verminderd zuurstofgehalte?
 • Is er een redelijke kans op explosiegevaar?
 • Is er mogelijk sprake van H2S of CO?
 • Zijn er onbekende gassen, stoffen of andere risico’s?

Daarna kan gekozen worden voor:

 • Inzet van een zuigwagen, afdekken met zand, ventileren en met beschermende pakken aan de slag.
 • Inzet van een ademluchtunit, gecombineerd met vloeistofdichte pakken

Uiteindelijk komt er altijd een passende en veilige oplossing.

H2S rioolgas